įnešimas

įnešimas
įnešìmas sm. (2) 1. SD401įnešti 1. 2. Erž, Alkįnešti 7; pasoga: Įnešìmo reik, jei eini į ūkę Krš. Attekėjus pačiai į vyro namus, vyras turėjo jai už vainiką tokią dalį savo tėviškės užrašyti, koksai buvo jos įnešimas, arba pasoga S.Dauk. Kiek įnešìmo jos buvo! Al. Per pavakarę apsidrąsinęs piršlys ėmė su tetušiu rokuoties dėl jaunikio įnešimo Žem. Motriška parsinešė kraitį, vyras įnešìmą Užv. Pati atsiėmė savo įnešìmą VšR. | refl.: Ar didelį insinešìmą marčiai užrašė? Rdm. \ nešimas; atnešimas; įnešimas; išnešimas; nunešimas; panešimas; parnešimas; pernešimas; pranešimas; sunešimas; užnešimas

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

  • įnešimas — įneši̇̀mas dkt. Kar̃sto su palaikai̇̃s atveži̇̀mas ir įneši̇̀mas į sãlę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • atnešimas — atnešìmas sm. (2) 1. → atnešti 1: Ne teip jau jai svarbūs buvo patys obuoliai, kaip jų atnešimas LTR(Dkk). 2. → atnešti 7: Nė vienam nežadėjo vaisiaus atnešimo DP606. 3. tai, kas atnešama, gaunama: Mažas tėr atnešimas (nauda) Tl. ^ Nedžiaukias… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • išnešimas — išnešìmas sm. (2) 1. Sut → išnešti 1: Svaiginamųjų gėralų krautuvė išnešìmui NdŽ. 2. kas išnešama, panešama vienu kartu: Iš ardo buvo dešims išnešìmų Upn. nešimas; atnešimas; įnešimas; išnešimas; nunešimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nešimas — nešìmas sm. (2) 1. → nešti 1: Nu vakar nešìmo ir dabar pečiai skausta Krš. Senelė gėrusi labai daug, ir vandens nešimas jiems buvęs tikrai sunkus darbas J.Balč. Kryžiaus nešimas DK179. Neskani košė kauko nešimo Šts. Aš atminu tą kningų nešìmą… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nunešimas — nunešìmas sm. (2) NdŽ; Sut → nunešti 1. nešimas; atnešimas; įnešimas; išnešimas; nunešimas; panešimas; parnešimas; pernešimas; pranešimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • panešimas — panešìmas sm. (2) → panešti: 1. RtŽ, NdŽ. 2. Nebepanešìmas gi tokio maišgalio! Sb. 3. kas panešama vienu kartu, nešulys, našta: Pripylė man kviečių panešìmą Skr. Prisikasėm bulvių po panešìmą Skr. Parsinešė boba smilčių panešimaitį Skr. | Da… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • parnešimas — parnešìmas sm. (2); SD213 → parnešti 1: Už parnešìmą duosiu saldainį Vb. Čia jau bus mun beržinės už neparnešimą nėko BM290. nešimas; atnešimas; įnešimas; išnešimas; nunešimas; panešimas; parnešimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pernešimas — sm. (1) 1. NdŽ → pernešti 1. 2. → pernešti 3: Pernešimas iš Azijos pasakų prasidėjęs labai seniai LTII477(Bs). | refl.: Po persinešimui Babilonijon Ev. 3. NdŽ → pernešti 6. nešimas; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pranešimas — pranešìmas sm. (2) 1. SD297 → pranešti 1: Pranešìmas pro šalį NdŽ. 2. refl. srovė, tekėjimas: Sriauna, arba [v]andens prasinešimai Šts. 3. B → pranešti 7: Spauda mirgėjo pranešimais apie naujų galingų industrinių centrų statybą rš. Mama gavo… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sunešimas — sunešìmas sm. (2) → sunešti: 1. SD451, NdŽ. 2. NdŽ. 3. N, NdŽ sąnašos, krūva ko nors sunešto. 4. refl. → sunešti 5 (refl.): Niekas draugavimosi nevaržė ir susinešimų netrukdė Vaižg. Tas ponas su velniais susinešìmą turėjo …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”